11 marca – Dzień Sołtysa

11 marca – Dzień Sołtysa

13.03.2019
print

„Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie” – któż z nas nie zna tego powiedzenia?
Sołtys to ważna osoba w każdej wsi.  Z tej okazji w urzędzie Gminy Walim odbyło się uroczyste spotkanie sołtysów z władzami gminy. Wójt Gminy Walim Adam Hausman oraz Przewodnicząca Rady Gminy Walim Zuzanna Bodurka  złożyli zaproszonym gościom serdeczne życzenia  pomyślności w realizacji planów w działalności sołeckiej oraz w życiu prywatnym. Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy  serdecznie podziękowali sołtysom, a  za ich pośrednictwem, również członkom rad sołeckich,  za zaangażowanie i ich aktywną pracę na rzecz mieszkańców.  Wójt podkreślił, że wszyscy nasi Sołtysi są  niezwykle ważną częścią naszej małej Ojczyzny, a ich praca przekłada się na całokształt funkcjonowania gminy, jej rozwój i pomyślność.  Gmina Walim ma 9 sołtysów.  Ich praca i zapał w realizacji zadań, skierowanych  na rzecz lokalnej społeczności, od zawsze budziły uznanie i szacunek. Spotkanie upłynęło w radosnym nastroju, choć – jak to sołtysi – zawsze walczący o swoich mieszkańców i chętni do niesienia pomocy, poruszyli trudne i  ważne kwestie, zmierzające do poprawy życia całej społeczności lokalnej.
Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń, a także życzymy   sukcesów  w działalności sołeckiej.

print