15.03.2019
print

Ogłoszenie

Wójt Gminy Walim zwołuje zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w sołectwie Walim.
Zebranie odbędzie się  w dniu 20 marca 2019 r. o godzinie 17 w CKiT – Walim ul. Kościuszki 2. 

 Tematyka zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wskazanie przewodniczącego zebrania
  2. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w kadencji 2014 – 2018
  3. Przeprowadzenie wyboru sołtysa
  4. Przeprowadzenie wyboru rady sołeckiej
  5. Sprawy gospodarcze sołectwa – informacja Wójta Gminy o sytuacji gospodarczej w gminie
    z uwzględnieniem sołectwa
  6. Dyskusja
print