NOWY SPRZĘT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA GMINNYCH JEDNOSTEK OSP

NOWY SPRZĘT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA GMINNYCH JEDNOSTEK OSP

04.07.2018
print

W związku z realizacją zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, 3 lipca w Urzędzie Gminy Walim nastąpiło uroczyste wręczenie zakupionego sprzętu dla strażaków OSP Zagórze Śląskie oraz OSP Walim.

Sekretarz Gminy Aleksandra Ignaszak przekazała przedstawicielom jednostek OSP z terenu Gminy Walim sprzęt ratownictwa medycznego zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Dla jednostki OSP Zagórze Śląskie przekazano najwyższej jakości zestaw ratownictwa medycznego: PSP-R1 oraz deskę ortopedyczną ze stabilizacją pasami GR. Natomiast defibrylator, klucz do trybu niemowlę/dziecko FRx, kamizelka KED i wytrzymałe nosze płachtowe stanowić będą od dziś wyposażenie jednostki OSP w Walimiu.

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 11570,00zł, z czego 99% to pozyskana dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, a jedynie 1% kosztów wkład własny do projektu.

Wyrażamy nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie służył niezawodnie przez wiele lat, a okazji do jego użycia będzie jak najmniej.

z z z z z z z z z

print