Wypięknieją gminne zabytki

Wypięknieją gminne zabytki

06.09.2018
print

W wyniku wyboru wniosków złożonych w ramach “dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Walim”, Wójt Gminy Walim podjął decyzję o przyznaniu dotacji dwóm parafiom.

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach otrzymają łącznie 40 tys. złotych na renowację zabytkowych budowli.

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim otrzymała dotacje w łącznej wysokości 20.000,00 zł na realizację dwóch zadań. Zadanie 1 związane jest z wykonaniem konserwacji malowideł ściennych na ścianie wschodniej kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja (część III), położonego w miejscowości Niedźwiedzica. Zadanie 2 obejmuje odsłonięcie i konserwację malowideł ściennych na ścianie wschodniej o pow. 7,5 m2 (część IV) w ww. kościele. Wójt Gminy Walim przyznał dotację w wysokości po 10.000,00 zł na każde z wymienionych zadań.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach otrzymała 20.000,00 zł na zadanie związane z remontem elewacji, izolacji pionowej fundamentów oraz robotami tynkarsko-murarskimi na kościele parafialnym p.w. św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach.

print